திருக்குறள் Thirukural tamil.


திருக்குறள் Thirukural tamil.

திருக்குறள் Thirukural tamil.

India App Stores

0  

About Usஅன்புள்ள உலக தமிழ் மக்களே, உலகப் பொது மறை திருக்குறள் நூலை மிக எளிமையான முறையில் வாசகர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு சிறிய முயற்சி 

இங்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் குறள் மற்றும் விரிவுரை வாசித்து மகிழலாம்

Kural & Kural explanations in Tamil & English

App Features

அன்புள்ள உலக தமிழ் மக்களே, உலகப் பொது மறை திருக்குறள் நூலை மிக எளிமையான முறையில் வாசகர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு சிறிய முயற்சி

Additional Information

Size:

1 MB

Version:

1.9

Developer Details:

suryann@gmail.com

Privacy Policy

Last Updated:

April 17, 2017

Installs:

0 - 1,000

Requires Android:

Android Lollipop ( 5.0 )

Interactive Elements:

Shares info

Offered By:

India App Stores

Package

com.v2labs.thirukural

Note : This app belongs to their original developers.